All fields are required.

Close Appointment form

Лабораторія

 • 1.1 Ферменты
  • 1. Альфа-амілаза
  • 2. Аланін амінотрансфераза (АЛТ)
  • 3. Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
  • 4. Гаммаглутамінтрансфераза (ГГТ)
  • 5. Глюкоза-6-фосфат-дегідрогеназа
  • 6. Фосфатаза лужна
  • 7. Фосфатаза кисла
  • 8. Ліпаза панкреатична
  • 9. Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
  • 10. Холінестераза
 • 1.2 Метаболіти
  • 1. Сечовина
  • 2. Сечова кислота
  • 3. Креатинін
 • 1.3 Мікроелементи
  • 1. Фосфор неорганічний
  • 2. Кальцій
  • 3. Кальцій іонізований
  • 4. Кальцій іонізований, калій, натрій, хлор, pH
  • 5. Магній
  • 6. Залізо
  • 7. Мідь
  • 8. Цинк
 • 1.4 Пігменти
  • 1. Білірубін загальний
  • 2. Білірубін прямий
  • 3. Білірубін непрямий
 • 1.5 Ліпіди
  • 1. Холестерин загальний
  • 2. Ліпідограма (холестерин загальний, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди наднизької щільності, тригліцериди, індекс атерогенності)
 • 1.6 Білки (протеїни) крові
  • 1. Загальний білок
  • 2. Альбумін
  • 3. Білкові фракції (альбумін, глобуліни: ά-1-глобулін, ά-2-глобулін, β-глобулін, γ-глобулін)
 • 1.7 Специфічні імунопротеїни
  • 1. Трансферин
 • 1.8 Маркери гострої фази інфаркта міокарда, кардіо-ревматоїдна панель
  • 1. Тропінін І (скринінг)
  • 2. Міоглобін І (скринінг)
  • 3. Тропінін + Креатинкіназа МВ + Міоглобін (скринінг)
  • 4. Креатинкіназа (СК)
  • 5. Креатинфосфокіназа (СК-МВ)
  • 6. Гомоцистеїн
  • 7. Серомукоїди
  • 8. Антистрептолізин О (якісне визначення)
  • 9. Антистрептолізин О (кількісне визначення)
  • 10. Ревматоїдний фактор (якісне визначення)
  • 11. Ревматоїдний фактор (кількісне визначення)
  • 12. Ревматоїдний фактор Ig A+M+G
  • 13. С-реактивний білок (якісне визначення)
  • 14. С-реактивний білок (кількісне визначення)
 • 1.9 Серцевий профіль
  • 1. Креатинкіназа, креатинкіназа-МВ, ЛДГ, АлАт, АсАт, магній, калій, натрій, ліпідограма (холестерин загальний, ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПННГ, тригліцериди)
 • 1.10 Печінковий профіль
  • 1. Білірубін (загальний, прямий, непрямий), АлАт, АсАт, фосфатаза лужна, ГГТ, білок загальний, ЛДГ, ліпідограма (холестерин загальний, ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПННГ, тригліцериди)
 • 1.11 Ліпідний профіль
  • 1. Холестерин загальний, тригліцериди, ЛПВГ, ЛПНГ, ЛПННГ, індекс атерогенності, ліпаза
 • 1.12 Профіль обміну заліза та анемій
  • 1. Лактатдегідрогеназа, загальний аналіз крові, залізо, залізозв’язуюча здатність
  • 2. Феритин
  • 3. Залізозв’язуюча здатність (заг. і прихована)
  • 4. Вітамін В-12
  • 5. Фолієва кислота
  • 6. Трансферин
 • 1.13 Діагностика діабету
  • 1. С-пептид
  • 2. Інсулін
  • 3. Лептин
  • 4. Проінсулін
  • 5. Глюкоза крові
  • 6. Глюкозо-толерантний тест (ГТТ-натще, через 60хв., через 120 хв.)
  • 7. Глікемічний профіль (8:00-13:00-18:00)
  • 8. Фруктозамін
  • 9. Глікогемоглобін (Hb A1c)
 • 1.14 Профіль кісткового та мінерального обміну
  • 1. Лужна фосфатаза, кисла фосфатаза, кальцій, фосфор, АсАт
  • 2. N-Остеокальцин
 • 1.15 Нирковий профіль
  • 1. Загальний білок, альбумін, сечовина, креатинін, сечова кислота, натрій, калій, хлор, кальцій, фосфор, магній, мікроальбумін, білкові фракції.
 • 1.16 Ревмопроби
  • 1. Антистрептолізин О (якісний, кількісний), ревматоїдний фактор (якісний, кількісний), С-реактивний білок (якісний, кількісний), сечова кислота.

 • 1. Група крові і резус-фактор
 • 2. Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор): WBC, Lym, Mid, Grn, Lym %, Mid %, Grn %, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, Pct, MPV, PDW,3 гістограми (WBC, RBC, PLT). лейкоцитарна формула крові, ШОЕ
 • 3. Ретикулоцити

 • 1. Коагулограма (ПЧ, ПІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, Ф)
 • 2. АЧТЧ
 • 3. МНВ
 • 4. Протромбіновий час
 • 5. Тромбіновий час
 • 6. Час згортання крові
 • 7. Час кровотечі
 • 8. Фібриноген
 • 9. Антитромбін ІІІ
 • 10. Д-Дімер

 • 4.1 Тироїдні (гормони щитоподобної залози)
  • 1. ТТГ (тиреотропний гормон)
  • 2. Т3 загальний (трийодтиронін)
  • 3. Т3 вільний (трийодтиронін)
  • 4. Т4 загальний (тироксин)
  • 5. Т4 вільний (тироксин)
  • 6. АтТГ (антитіла до тиреоглобуліну)
  • 7. ТГ (Тиреоглобулін)
  • 8. АтТПО (АТ до пероксидази щитовидної залози)
  • 9. Антитіла до рецепторів ТТГ
  • 10. Антитіла до мікросомальних антигенів
  • 11. Кальцитонін
 • 4.2 Паращитоподібна залоза
  • 1. Паратгормон інтактний
 • 4.3 Гормони кори наднирників (стероїдні гормони)
  • 1. Дегідроепіандростерон (DHEA)
  • 2. Кортизол (Cortisol)
  • 3. Кортизол в сечі
  • 4. Адренокортикотропний гормон гіпофізу (АКТГ)
  • 5. Альдостерон (Aldosterone)
 • 4.4 Репродуктивна панель
  • 1. Прогестерон (Progesterone)
  • 2. Тестостерон загальний (Testosterone)
  • 3. Тестостерон вільний (Testosterone free)
  • 4. Естрадіол (Estradiol)
  • 5. Естріол загальний (Estriol)
  • 6. Пролактин (PRL)
  • 7. Лютеїнізуючий гормон (LH)
  • 8. Фолікулостимулюючий гормон (FSH)
  • 9. 17-оксі-прогестерон (17OH-Progesteron)
  • 10. Дегідроепіандростерону сульфат (DHEAS)
  • 11. Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG)
  • 12. Антиспермальні антитіла
  • 13. Антимюллерів гормон (АМН)
 • 4.5 Соматотропна функція гіпофізу
  • 1. Соматотропний гормон (СТГ)
 • 4.6 Пренатальна діагностика
  • 1. Плацентарний лактоген (HPL)
   • Пренатальний біохімічний скринінг І триместру
    • 1. Хоріонічний гонадотропін (вільна β – субодиниця)
    • 2. Вагітністю асоційований білок плазми (РАРР-А)
    • 3. Ризик синдрому Дауна (КРСД) – аналіз пренатального скринінгу для визначення індивідуального ризику синдрому Дауна для І триместру
   • Пренатальний біохімічний скринінг ІІ триместру
    • 1. Хоріонічний гонадотропін (загальна β – субодиниця)
    • 2. Альфа-фетопротеїн (АФП)
    • 3. Естріол некон’югований
    • 4. Ризик синдрому Дауна (КРСД) – аналіз пренатального скринінгу для визначення індивідуального ризику синдрому Дауна для ІІ триместру

  • 1. Панкреатична еластаза
  • 2. Ig (A+M+G) до Helicobacter pylori
  • 3. Ig A до Helicobacter pylori
  • 4. Ig M до Helicobacter pylori
  • 5. Ig G до Helicobacter pylori
  • 6. H. pylori Ag – визначення антигену +
  • 7. Виявлення прихованої крові у калі
  • 8. IgА до Gliadin
  • 9. IgG до Gliadin

  • 1. Альфа-фетопротеїн (AFP)
  • 2. Хоріонічний гонадотропін (hCG) (загальна β – субодиниця)
  • 3. Простат-специфічний антиген загальний-PSA
  • 4. Простат-специфічний антиген вільний (free PSA)
  • 5. Онкомаркер яєчників (СА-125)
  • 6. Ранній онкомаркер яєчників (HE4 + індекс ROMA)
  • 7. Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
  • 8. Онкомаркер молочної залози (СА-15-3)
  • 9. Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9)
  • 10. Раково-ембріональний антиген (CЕА)
  • 11. Онкомаркер шлунку (СА-72-4 )
  • 12. Онкомаркер ш.к.т. (СА-242)
  • 13. Нейрон-специфічна енолаза (НСЕ)
  • 14. Онкомаркер легень (Сyfra 21-1)
  • 15. Кальцитонін

 • Гепатит А (HAV)
  • 1. Ig M HAV
  • 2. Ig G HAV
  • 3. HAV (якісне визначення (Real-time PCR))
 • Гепатит В (HВV)
  • 1. HBeAg
  • 2. HBsAg
  • 3. IgM HBcAg
  • 4. IgG HBeAg
  • 5. IgG HBsAg
  • 6. IgG HbcorAg
  • 7. HBV (якісне визначення (Real-time PCR))
  • 8. HBV (кількісне визначення (Real-time PCR))
 • Гепатит С (HСV)
  • 1. HCV-авідність до антитіл IgG
  • 2. Ig до cor Ag (NS3, NS4) HCV
  • 3. Ig (G+M) HCV
  • 4. IgM HCV
  • 5. Генотипування вірусу гепатиту С (HCV): 1а,1b,2,3а
  • 6. HCV (якісне визначення (Real-time PCR))
  • 7. HCV (кількісне визначення (Real-time PCR))
 • Гепатит D (HDV)
  • 1. Ig (G+M) HDV
 • Гепатит Е (HEV)
  • 1. Ig M HЕV
  • 2. Ig G HЕV
 • Гепатит TTV
  • 1. TTV (якісне визначення (Real-time PCR))
 • 8.1 Герпес-вірусна інфекція (HHV)
  • 1. IgM до Human Herpesvirus ½ (HНV-½)
  • 2. IgG до Human Herpesvirus ½ (HНV-½)
  • 3. IgM до Human Herpesvirus 1 (HНV-1)
  • 4. IgG до Human Herpesvirus 1 (HНV-1)
  • 5. IgM до Human Herpesvirus 2 (HНV-2)
  • 6. IgG до Human Herpesvirus 2 (HНV-2)
  • 7. IgG до Human Herpesvirus 6 (HНV-6)
  • 8. Авідність антитіл IgG до Human Herpesvirus ½
  • 9. HНV- ½ (якісне визначення Real-time PCR)
  • 10. HНV- 1 (якісне визначення Real-time PCR)
  • 11. HНV- 2 (якісне визначення Real-time PCR)
  • 12. HНV- 6 (якісне визначення Real-time PCR)
  • 13. HНV- 8 (якісне визначення Real-time PCR)
 • 8.2 Цитомегаловірусна інфекція (CMV)
  • 1. IgM до Cytomegalovirus (CMV)
  • 2. IgG до Cytomegalovirus (CMV)
  • 3. Авідність антитіл IgG до CMV
  • 4. Cytomegalovirus (ЦМВ) (якісне визначення) (Real-time PCR)
  • 5. IgG до Cytomegalovirus (ЦМВ) (кількісне визначення)
 • 8.3 Червоничка (Rubella virus)
  • 1. IgM до Rubella virus
  • 2. IgG до Rubella virus
  • 3. Авідність антитіл IgG до Rubella virus
 • 8.4 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)
  • 1. IgA до Toxoplasma gondii
  • 2. IgM до Toxoplasma gondii
  • 3. IgG до Toxoplasma gondii
  • 4. Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii
  • 5. Toxoplasma gondii (якісне визначення)
 • 8.5 Інфекційний мононуклеоз (EBV) Епштейн-Барр вырусної інфекції
  • 1. IgM до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA IgM)<
  • 2. IgG до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA IgG)
  • 3. IgG до ядерного антигену Epstein-Barr virus (EBNA)<
  • 4. IgG до ранього антигену Epstein-Barr virus (EAG)
  • 5. Епштейн-Барр (якісне визначення Real-time PCR)<
  • 6. Епштейн-Барр (кількісне визначення)
 • 8.6 Оперізуючий лишай, вітряна віспа (Varicella-zoster virus)
  • 1. Varicella-zoster virus
  • 2. IgM до вірусу Varicella-zoster (3 тип герпесу)
  • 3. IgG до вірусу Varicella-zoster (3 тип герпесу)
 • 8.7 Ієрсиніози
  • 1. IgA до Yersinia enterocolitica
  • 2. IgG до Yersinia enterocolitica
  • 3. А/т до збудників Y.enterocolitica та Y.pseudotuberculosis
 • 8.8 Діагностика папіломовірусної інфекції
  • 1. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи. (Якісне визначення)
  • 2. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 67 типів. Скринінг. (Якісне визначення)
  • 3. Комплексне генотипування ВПЛ (28 типів) в напівкількісному форматі методом Real-time: 19 високоонкогенних: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70.

 • 9.1 Дифтерія
  • 1. IgG до C. diphtheriae
 • 9.2 Коклюш
  • 1. IgA до Bordetella pertussis
  • 2. IgM до Bordetella pertussis
  • 3. IgG до Bordetella pertussis
 • 9.3 Кір
  • 1. Ig (G+M) до Measles
 • 9.4 Туберкульоз
  • 1. Ig (А + G + M) до Mycobactterium tuberculosis
  • 2. Mycobactterium tuberculosis (Real-time PCR)
 • 9.5 Хвороба Лайма (Борреліоз)
  • 1. IgM до Borrelia burgdorferi s.l.
  • 2. IgG до Borrelia burgdorferi s.l.

 • 10.1 Лямбліоз
  • 1. IgM до Lamblia intestinalis
  • 2. Ig (A+M+G) до Lamblia intestinalis
 • 10.2 Опісторхоз
  • 1. IgG до Opisthorchiasis
 • 10.3 Аскаридоз
  • 1. IgG до Ascaris lumbricoides
 • 10.4 Токсокароз
  • 1. IgG до Toxocara canis
 • 10.5 Трихінельоз
  • 1. IgG до Trichocephalus trichiurus
 • 10.6 Ехінококоз
  • 1. IgG до Echinococcus granulosus
 • 10.7 Виявлення кишкових паразитів та їх яєць
  • 1. Виявлення кишкових паразитів та їх яєць

 • 11.1 Діагностика уреапламозу
  • 1. IgА до Ureaplasma
  • 2. IgG до Ureaplasma
  • 3. Визначення ДНК мікроорганізмів роду Ureaplasma (Ur. species)
  • 4. Визначення ДНК мікроорганізмів роду Ureaplasma (Ur. Urealiticum)
  • 5. Визначення ДНК мікроорганізмів роду Ureaplasma (Ur. parvum)
 • 11.2 Діагностика мікоплазмозу
  • 1. IgА до Mycoplasma hominis
  • 2. IgG до Mycoplasma hominis
  • 3. IgА до Mycoplasma pneumoniae
  • 4. IgМ до Mycoplasma pneumoniae
  • 5. IgG до Mycoplasma pneumoniae
  • 6. Визначення ДНК Mycoplasma genitalis
  • 7. Визначення ДНК Mycoplasma hominis
  • 8. Виявлення 1-го збудника урогенітального мікоплазмозу U.urealiticum і M.hominis з чутливістю до 9 основних антибіотиків: Доксициклін, Джозамицін, Офлоксацин,Еритроміцин, Тетрациклін, Ципрофлоксацин, Азитроміцин, Кларитроміцин, Пристінаміцин ( MYCOPLASMA DUO)
  • 9. Виявлення 2-х збудників урогенітального мікоплазмозу U.urealiticum і M.hominis з чутливістю до 9 основних антибіотиків: Доксициклін, Джозамицін, Офлоксацин, Еритроміцин, Тетрациклін, Ципрофлоксацин, Азитроміцин, Кларитроміцин, Пристінаміцин ( MYCOPLASMA DUO)
  • 10. Мікоплазма DUO-посів мікоплазму, уреаплазму з антибіотикограмою
  • 11. MYCOPLASMA IST-2. Виявлення, ідентифікація, напівкількісна оцінка титру, визначення чутливості до 9 основних антибіотиків:Доксициклін,Джозамицін, Офлоксацин, Еритроміцин, Тетрациклін, Ципрофлоксацин, Азитроміцин, Кларитроміцин, Пристінаміцин, збудника урогенітального мікоплазмозу U.urealiticum і M.hominis
 • 11.3 Діагностика хламідіозу
  • 1. IgА до Chlamydia trachomatis
  • 2. IgM до Chlamydia trachomatis
  • 3. IgG до Chlamydia trachomatis
  • 4. IgА до Chlamydia pneumoniae
  • 5. IgM до Chlamydia pneumoniae
  • 6. IgG до Chlamydia pneumoniae
  • 7. Визначення ДНК Ch. trachomatis
  • 8. Визначення ДНК Ch. trachomatis
 • 11.4 Діагностика трихоманозу
  • 1. IgА до Trichomonas vaginalis
  • 2. IgG до Trichomonas vaginalis
  • 3. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis
  • 4. Трихо-Слайд
 • 11.5 Діагностика гонореї
  • 1. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae
  • 2. Гоно-Слайд
 • 11.6 Діагностика кандидозу
  • 1. IgM до Candida albicans
  • 2. IgG до Candida albicans
  • 3. Мазки на визначення дріжджеподібних грибків
  • 4. Визначення ДНК Candida albicans
 • 11.7 Діагностика бактеріального вагінозу (гарднерельозу)
  • 1. Визначення ДНК Gardnerella vaginalis
  • 2. Вагі-Слайд
 • 11.8 Діагностика сифілісу
  • 1. КСР (комплекс серологічних реакцій) – RV, кількісний, якісний методи з кардіоліпіновим і трепонемним антигенами
  • 2. РМП – кількісний, якісний
  • 3. Дослідження на Treponema pallidum
  • 4. Визначення ДНК Treponema pallidum
 • 11.9 АФ Генітальна система – комплексне виявлення та визначення мікроорганізмів (12 видів) та антибіотикограма
  • 1. АФ Генітальна система – комплексне виявлення та визначення мікроорганізмів (12 видів) та антибіотикограма
 • 11.10 ФЕМОФЛОР – Оцінка біоценозу урогенітального тракту
  • 1. Фемофлор 16 – визначення урогенітальних інфекцій (Real-time PCR): Enterobacterium spp., Streptococcus spp.,Staphylococcus spp.,Gard/Pre/Porph, Eubacterium spp., Sne/Lept/Fuso, Mega/Veil/Dial, Lachno/Clost, Mobi/Coryne, Peptostrept, Atopobium vaginae, Mycoplasma spp., Ureaplasma(urealyticum+parvum, Candida spp
  • 2. Фемофлор-Скрін – кількісне і якісне визначення умовно-патогенних мікроорганізмів (Real-time PCR): Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma(urealyticum+parvum), Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2.
  • 3. Фемо-Септо-Скрін (Real-time PCR): Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma(urealyticum+parvum), Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, E.coli, Enterobacter spp./Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas aeruginisa, Enterococcus faecalis, E.faecium, Staphilococcus aureus, Streptococcus spp.
  • 4. Септо-Скрін (Чоловіче здоров’я) (Real-time PCR): E.coli, Enterobacter spp./Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas aeruginisa, Enterococcus faecalis, E.faecium, Staphilococcus aureus, Streptococcus spp.

 • 1. IgА – загальний
 • 2. IgM – загальний
 • 3. IgG – загальний
 • 4. IgЕ – загальний
 • 5. Алерген епітелія котів
 • 6. Алерген шерсті котів
 • 7. Алерген шерсті собаки
 • 8. Алерген тополі
 • 9. Алерген мандарину
 • 10. Алерген томатів
 • 11. Алерген апельсину
 • 12. Алерген малини
 • 13. Алерген суниці звичайної
 • 14. Алерген цілих курячих яєць
 • 15. Алерген шоколаду
 • 16. Алерген коров’ячого молока
 • 17. Алерген пліснявого грибка Aspergillus fumigatus
 • 18. Алерген пліснявого грибка Aspergillus niger
 • 19. Алерген пліснявого грибка Cladosporium spp.
 • 20. Алерген пліснявого грибка Penicillium notatum
 • 21. Алерген мучного кліща
 • 22. Алерген комара звичайного
 • 23. Алерген яду оси плямистої
 • 24. Алерген дріжджового грибка
 • 25. Алерген пірря подушок
 • 26. Алерген “Кліщі домашнього пилу, мікст 4” (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Euroglyphus maynei, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus)
 • 27. Алерген “Плісняві грибки, мікст 14” (Penicillium notatum,  Cladosporium spp., Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Candida albicans)
 • 28. IgЕ специфічний (90 харчових продуктів)
 • 29. Діагностика алергії: інгаляційна панель (20 алергенів)
 • 30. Діагностика алергії: харчова панель (20 алергенів)
 • 31. Діагностика алергії: педіатрична панель (20 алергенів)

 • 1. Циркулюючі імунні комплекси
 • 2. Вовчаковий антикоагулянт
 • 3. IgM до фосфоліпідів
 • 4. IgG до фосфоліпідів
 • 5. IgM до кардіоліпіну
 • 6. IgG до кардіоліпіну
 • 7. Валпроїнова кислота
 • 8. LE-клітини
 • 9. Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2)
 • 10. Антитіла до нуклеусом (ANA)
 • 11. Антитіла до мікросом печінки (LKM)
 • 12. Антинуклеарні антитіла (ANA)
 • 13. IgG до односпіральної ДНК (ss DNA)
 • 14. Антитіла до двохспіральної ДНК (ds-DNA)
 • 15. Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду IgG (Anti-CCP)

 • Загальний клінічний аналіз сечі
 • Аналіз сечі за Нечипоренко
 • Аналіз сечі за Земницьким
  • 14.1 Біохімічні дослідження сечі
   • 1. α-амілаза (діастаза)
   • 2. Мікроальбумін
   • 3. Сечовина
   • 4. Креатинін
   • 5. Сечова кислота
   • 6. Кальцій
   • 7. Натрій
   • 8. Калій
   • 9. Фосфор
   • 10. Хлориди
   • 11. Калій, натрій, хлориди
   • 12. Глюкоза
   • 13. Йодтест (напівкількісне визначення)
   • 14. Метанефрини
  • 14.2 Визначення наркотичних речовин
   • 1. Маріхуана, кокаін, морфін, метамфетамін, амфетамін
   • 2. Маріхуана, кокаін, морфін, метамфетамін, амфетамін, фенциклідин, метадон, екстазі, барбітурати, бензодіазепіни

   • 1. Мікроскопія патгрибка
   • 2. Мікроскопія коростяного кліща
   • 3. Мікроскопія демодекозного кліща
   • 4. Мікроскопія дріжджоподібного грибка
   • 5. Мікроскопія секрету передміхурової залози
   • 6. Ентеробіоз
   • 7. Кольпоцитологія („гормональне дзеркало”)
   • 8. Цитологічне дослідження з урогенітального тракту
   • 9. Вагинальні, цервікальні, уретральні виділення на визначення флори (жінки)
   • 10. Уретральні виділення на визначення флори (чоловіки)

  • 1. Спермограма з мікроскопією

 • 1. Бак.посів на стафілокок
 • 2. Дослідження на стрептокок
 • 3. Дослідження на ентерокок
 • 4. Дослідження на умовно-патогенну флору (кишкова)
 • 5. Дослідження на збудники шигельозів, сальмонельозів
 • 6. Дослідження калу на дисбактеріоз та чутливість до антибіотиків
 • 7. Дослідження на кандиди
 • 8. Дослідження виділення з рани на мікрофлору та чутливість до антибіотиків
 • 9. Дослідження матеріалу з дихальних шляхів на мікрофлору та чутливість до антибіотиків
 • 10. Дослідження на дифтерію
 • 11. Дослідження на гемокультуру
 • 12. Дослідження виділення з очей на мікрофлору та чутливість до антибіотиків
 • 13. Дослідження виділень зі статевих органів на мікрофлору та чутливість до АБ.
 • 14. Бактеріальний посів сечі на мікрофлору з антибіотикограмою
 • 15. Дослідження сечі на мікрофлору та чутливість до антибіотиків
 • 16. Ідентифікація одного виду мікроорганізму на автоматичному мікробіологічному аналізаторі

        • Пн – Пт 9.00 – 13.00
        • Субота Вихідний
        • Неділя Вихідний

Представництво м. Сокиряни

+38 (067) 379 53 21

вулиця Кобилянської, 43
(територія центральної районної лікарні)